Tsunami, czyli dlaczego złe rzeczy spotykają nas.
słowa i muzyka: Adam Suder


Nie znam przyczyny dla której miałbym nieszczęśliwym być,
A mimo tego, od kiedy biegnę pośród życia dni,
To walką znaczę wyboisty szlak.
Dlaczego złe rzeczy spotykają nas?

A dzisiaj jeszcze, ktoś wyrwał serce moje,
Zalał tonami wody, które rycząc szły.
Na płacz nie czułe, dławiące krzyk,
Dlaczego złe rzeczy, gaszą dziecka sny?

Niechaj nie zmyli cię piękno chmur nad horyzontem
I lazur wody pod pejzażem nieba.
Naturą świata tego, cierpienie jest
I nie pozbędziesz się stąd przemijania.

Gdy przyjaciela mego zabójcy sięga dłoń
Lub tysiące dzieci pochłania wody toń
Gdy wojna gasi z milionów oczu blask
Lub inne złe rzeczy spotykają nas.

Nie wierzę pamięci, ona krótką drogę zna.
Gdzieś od narodzin, nieprzerwanie trwa.
A czas zasiewu, znacznie dalszy jest,
Bo bez przyczyny, nie żyje nawet gest.

Niechaj nie zmyli cię piękno chmur nad horyzontem
I lazur wody pod pejzażem nieba.
Naturą świata tego, cierpienie jest
I nie pozbędziesz się stąd przemijania.