Agnieszka Chrzanowska

Natan Nata Spira

. Opublikowano w Teksty - Agnieszka Chrzanowska

 

Natan Nata Spira

Agnieszka Chrzanowska

 

 

Natan Nata Spira

W swoim głównym dziele

Zatytułowanym Megale Amukot,

Co po polsku znaczy Odkrywca tajemnic,

Dał interpretację części pięcioksięgu

W której Bóg odmawia dosyć obcesowo

Błaganiom Mojżesza, o rychłe podanie

Na wieczne władanie Ziemi Obiecanej

Mówiąc: dość już, nie mów o tym więcej!

Natan Nata Spira

Oboje dno zdanie

W swoim głównym dziele

Wyinterpretowan na 250

Przeróżnych sposobów,

Był, pisał da

Gdyby nie głos z nieba

Który dość brutalnie zainterweniował

Mowiąc: dosć już, nie mów o tym więcej!

Natan Nata Spira

W swoim głównym dziele

Wreszcie udowodnił,

Z przeogromną siłą,

Że żaden komentarz

Nie może być brany za wystarczający,

Przez co, każde zdanie

Pochodzące z nieba

Trzeba by traktować wcale nie dosłownie

Ale jako pretekst do interpretacji

Do interpretacji.

Dość już nie mów o tym więcej,

Ale dość już nie mów o tym więcej,

Ale dość już nie mów o tym więcej!