Biegnie czas

Biegnie sobie czas po świecie
Biegnie wiosną, zimą, w lecie
Biegnie rzeką, skrajem lasu
Jaki byłby świat bez czasu?
 
Skąd by wiedzieć czy już wiosna
Pora dla nas tak radosna
Kiedy kłaść się i iść spać
Kiedy budzić, kiedy spać
 
Myśli czasów niespokojne
Wywołują zwykle wojnę
Ile każdy z nas ma lat
Kiedy rzeknąć szach i mat
 
Choć okrutny jest ten czas
Biegnie szybko, trawi nas
 Czas niezbędny jest na świecie
Wy najlepiej o ty wiecie
                                       R.M.M