Człowiek ręce w krzyż rozpostarł...

Człowiek ręce w krzyż rozpostarł...
Bułat OkudżawaCzłowiek ręce w krzyż rozpostarł,
chce w goryczy znaleźć sens,
tkwimy na przystankach rozstań,
przy rogatkach ciągłych klęsk,

tu, gdzie zegar swe wskazówki
nieprzekupnie składa w miecz,
gdzie uśmiechy jak zasuwki
zamykamy ruchem wstecz,

przyjdzie Parka, przetnie nici,
już zaskrzypiał domu próg?
Tak niepewnieśmy przybici
do krzyża rozstajnych dróg.


tłum. Jerzy Litwinek


Śpiewnik Bułat Okudżawa

WYBIERZ AUTORA TEKSTÓW