Człowiek ręce w krzyż rozpostarł...
Bułat OkudżawaCzłowiek ręce w krzyż rozpostarł,
chce w goryczy znaleźć sens,
tkwimy na przystankach rozstań,
przy rogatkach ciągłych klęsk,

tu, gdzie zegar swe wskazówki
nieprzekupnie składa w miecz,
gdzie uśmiechy jak zasuwki
zamykamy ruchem wstecz,

przyjdzie Parka, przetnie nici,
już zaskrzypiał domu próg?
Tak niepewnieśmy przybici
do krzyża rozstajnych dróg.


tłum. Jerzy Litwinek


Śpiewnik Bułat Okudżawa