Byłem w bezkresie

D C G D C G D C G D C G

Byłem przed chwilą w bezkresie,   D C
Cień się potykał z mym ciałem.  G D
To ja tak złocę się w lesie,  F C
Wiedziałem o czymś, wiedziałem.  G D

Lecz motyl zniknął szkarłatni
pomiędzy mną, a modrzewiem.
Sny moje, sny przedostatnie,
znów byłem, znowu nic nie wiem.

Pobiegnę w chabry nieznane,
w kąkolu całą dal zmieszczę,
i przyjdę, i zmartwychwstanę,
i będę wiedział raz jeszcze.

sł. Bolesław Leśmian
muz. Zbigniew Stefański, Jarosław Chrząstek