Cała miłość

CAŁA MIŁOŚĆ
Jacek Kleyff i Orkiestra na Zdrowie

Tekst: J. Kleyff; muzyka J. Osior i O.N.Z.

 

Całą miłość tego życia
chcę już poczuć między nami,
chcę zaczynać choćby dzisiaj
z Tobą i z radości
(tej tutaj), codziennej…
…i dotykać ją,
sercem dotykać jak rękami,
całą miłość tego życia,
całą miłość tego życia…
…całą wiedzę tego świata!

Całą wiedzę tego świata
zawsze czuję pod stopami,
połyskuje i wystarcza
odrobina podniosłości
(tej tutaj), codziennej…
…by podnosić ją,
stawiać przed sercem i oczami,
całą wiedzę tego świata,
całą wiedzę tego świata…
…całą miłość tego życia!

 „ALL THE LOVE – ’94/2004”

All the love of this life
I want to feel between us now,
I want to start even today
with you, and start full of joy,
(this here), everyday one…
…and to touch it,
to touch it with my heart as if with my hands,
all the love of this life,
all the love of this life…
…all the knowledge of this world!

All the knowledge of this world
I always feel under my feet,
it sparkles and it suffices
a bit of upliftness,
(this here), everyday one…
…to uplift it,
to put it to stand before heart and eyes,
all the knowledge of this world,
all the knowledge of this world…
…all the love of this life!