Cień drogą wędrował

CIEŃ DROGĄ WĘDROWAŁ
Wolna Grupa Bukowina

muz: W. Belon / W. Juszczyszyn; sł: W Belon

h e fis
h           e fis    h    fis h        h e fis

Cień drogą wędrował Medi Medi Med
h e h    fis h
Za słońcem podążał Medi Medi Med
h             A           e         h     fis
bo skrył się za góry Medi Medi Med
h fis h fis h
ptak złotopióry  Medi Medi Med

Obejrzał w bajorze   Medi Medi Med
Jesieni urodę Medi Medi Med
Buczyny i klonów Medi Medi Med
Zauroczony Medi Medi Med

I słońce wołało   Medi Medi Med
Z kosówki zza skały Medi Medi Med
Chciał usnąć w potoku Medi Medi Med
Lecz zniknął w mroku  Medi Medi Med.