NADZIEJA - Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego

  • Organizatorem Festiwalu "Nadzieja" jest Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego

    Jacek Kaczmarski opozycji, szybko stał się symbolem ducha sprzeciwu i wolności. Gdy w 1980 roku powstała „Solidarność”, stał się jej bardem. Jego pieśni dawały ludziom ruchu „Solidarności” poczucie mocy. Przedstawianie Jacka tylko jako barda opozycji to zubożanie jego poetyckiej wielkości. Był bowiem poetą najwyższej próby, czy to kiedy śpiewał o obrazach, wydarzeniach historycznych, czy wreszcie o relacjach między ludźmi, o miłości. Był także wspaniałym poetą religijnym, filozoficznym i lirycznym, w którego piosenkach tony podniosłe sąsiadują z niespieszną refleksją metafizyczną i egzystencjalną.

    Festiwal Piosenki Poetyckiej „Nadzieja” jest poświęcony właśnie temu lirycznemu wątkowi twórczości Jacka. Cieszę się bardzo, że organizatorzy tak właśnie zdecydowali się uczcić pamięć naszego przyjaciela. Jestem przekonany, że jest to doskonały sposób budowania więzi między moim pokoleniem a pokoleniem wchodzącym dzisiaj w dorosłe życie. W ten sposób buduje się ciągłość idei i postaw.

    Jacek Kaczmarski pojawił się pod koniec lat 70. Był zjawiskiem niespotykanym. Młody chłopak, którego pieśń uderzała swą siłą. Poznałem Go, gdy śpiewał na naszych spotkaniach.