Czas leci

 Ledwie skrzydła nam wyrosły już się narodziły dzieci

A czas leci leci mija mija najprzemilej nam przemija
A czas leci leci mija najprzemilej nam przemija

 

Ledwieśmy wyrośli z wiosny już wyrosły nasze dzieci

A czas leci leci mija najprzemilej nam przemija
A czas leci leci mija najprzemilej nam przemija

 

Ledwieśmy sprzedali skrzydła już nam wyfrunęły dzieci

A czas leci leci mija najprzemilej nam przemija
A czas leci leci mija najprzemilej nam przemija

 

Strat i lat nie zliczyliśmy a już dzieci mają dzieci

A czas leci leci mija mija najprzemilej nam przemija
A czas leci leci mija mija najprzemilej nam przemija

(Poznań 28 lutego 2001)

 

——–1————–1————-1—————————————————-
1——-2——–1—–2——1——1—-3—-3——————————————
——–2————–2————-2—-2—-1——————————————
2—————-2————2———–3———————————————–
——————————————2—-2——————————————
——————————————————————————————
Ledwie skrzydła nam wyrosły już się narodziły dzieci

——–1—3—————1———–3—————————————————
——–1——–1——1—1——————-1—————-2-3-2———————-
——–2——————-2————————————1-2-1———————-
—————–2——2———————–2—————-2-3-2———————-
————2—-3———————-2——-3——————————————
————3—————————3—————————————————
A czas leci leci mija mija najprzemilej nam przemija…. nam przemija