Często myślę o tym dniu widzenia…

Często myślę o tym dniu widzenia…
Marcin Styczeń

Słowa: Karol Wojtyła,muzyka: Marcin Styczeń

Często myślę o tym dniu widzenia,
który pełen będzie zdziwienia
nad tą Prostotą,
z której świat jest ujęty,
w której przebywa nietknięty
aż dotąd
– i dalej niż dotąd.

A wtedy konieczność prosta coraz większą staje się tęsknotą
za owym dniem,
który wszystko obejmie tak niezmierną Prostotą,
miłosnym tchem.