Człowiek człowiekowi

 

Człowiek człowiekowi

Stare Dobre Małzeństwo

 

 

Człowiek człowiekowi wilkiem       g   d
Człowiek człowiekowi strykiem     F   g
Lecz ty się nie daj zgnębić
Lecz ty się nie daj spętlić

Człowiek człowiekowi szpadą
Człowiek człowiekowi zdradą
Lecz ty się nie daj zgładzić
Lecz ty się nie daj zdradzić

Człowiek człowiekowi pumą      a   e
Człowiek człowiekowi dżumą     G   a
Lecz ty się nie daj pumie
Lecz ty się nie daj dżumie

Człowiek człowiekowi łomem
Człowiek człowiekowi gromem
Lecz ty się nie daj zgłuszyć
Lecz ty się nie daj skruszyć

Człowiek człowiekowi wilkiem h  fis
Lecz ty się nie daj zwilczyć        A  h
Człowiek człowiekowi bliźnim       H  fis
Z bliźnim się możesz zabliźnić      A  h   A  h