Dźwięk

DŹWIĘK
Wolna Grupa Bukowina

muz. W.Juszczyszyn sł. W. Jarociński

C C6 C7+ C6

C C6 C7+ C6
Nad miastem płynęła chłodna noc
Bezsenna jak wieki szara noc
D9
A gdy się wytopił wosk
F7+ C
Zapukał do okna gość niespodziany

C6 C7+ C6 C C6 C7+ C6

Przychodzi tak nagle nie wiesz skąd
czekany nieznany nowy ton
i w dłoniach już trzymasz go        C6 C7+ C6 C C6 C7+ C6
i dźwięczy muzyką szkło jak pijane

C6 h07 E7
Wystarczy że dotkniesz – zacznie żyć
a7 D7
Dźwięk tak długo nie poznany
d7 f7 C C6 C7+
w dalekiej pulsacji świateł czeka na ciebie
C h07 E7
W zielonym oddechu wszystkich traw
a7 D7
w kurzu dróg, w upale szosy
d7 f7 C
i w morzu codziennych zdarzeń czeka na ciebie

C6 C7+ C6 C C6 C7+ C6
C C6 C7+ C6  C C6 C7+ C6    D9 F7+
C C6 C7+ C6  C C6 C7+ C6

Przychodzi tak nagle nie wiesz skąd…