Międzynarodowy Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudżawy w Hajnówce "Wiara, Nadzieja, Miłość" pod patronatem Olgi Okudżawy i Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich. Pod Patronatami Honorowymi Marszałka Województwa Podlaskiego, Wojewody Podlaskiego, Prezydenta Białegostoku, Prezydenta Lublina. Konkurs, Koncert Galowy oraz Koncerty Towarzyszące z udziałem Laureatów Konkursu i gości zaproszonych z Polski i Europy.

Festiwal wartościowej muzyki i poezji. Spotkanie Muzyczne Wschodu i Zachodu Europy. Spotkanie pokoleń lat 60 i 70 z pokoleniem współczesnej młodzieży. Popularyzacja wartościowej piosenki poetyckiej i poezji. Działania kulturotwórcze na rzecz popularyzacji muzyki i kultury krajów Europy, zbliżanie ludzi i narodów poprzez uczestnictwo w kulturze i sztuce. Działania na rzecz zaangażowania młodzieży w artystyczny ruch muzyczny, doskonalenie warsztatu i zdobywania wysokich umiejętności wokalno – muzycznych. Realizacja idei popularyzatorskich opartych na dużej komunikatywności przekazu i skierowanych do szerokiego, zróżnicowanego grona odbiorców.
Istotnym celem przy organizacji naszego wydarzenia jest fakt realizowania go także poza dużymi centrami kulturalnymi. Istotnymi walorami projektu są: edukacja muzyczna, budowanie przyjaźni artystów ponad granicami Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi i Zachodniej Europy, szansa realizowania się i karier młodego pokolenia, łagodzenie napięć i obyczajów poprzez sztukę. Festiwal jako wydarzenie muzyczne rozpoczyna się w Warszawie dokąd przyjeżdżają zaproszeni goście. Tam też organizowany będzie Koncert na Placu Zamkowym-w Domu Literatury, ale jako Koncert niezależny - finansowany przez nasze Stowarzyszenie. Dnia 06.07.2017 r. zorganizujemy Koncert Towarzyszący (w ramach festiwalu) na dziedzińcu Zamku Lubelskiego w Lublinie. Odbędzie się Koncert Towarzyszący (w ramach festiwalu) w Amfiteatrze Filharmonii i Opery Podlaskiej-Europejskim Centrum Sztuki dla mieszkańców Białegostoku i gości stolicy województwa.

Niekomercyjność działań organizacji pozarządowej daje wiarygodność intencji. Jesteśmy organizacją społeczną nie nastawioną w swoich działaniach komercyjnie i zarobkowo. Celem naszym jest popularyzacja wartościowej muzyki, znakomitych twórców i popularyzacja ich ponad granicami politycznymi. Niwelowanie różnic politycznych pomiędzy narodami poprzez udział artystów w tym procesie. Poprzez zbiórkę internetową pośród fanów Bułata Okudżawy na całym świecie udaje nam się od kilku lat zbierać kwoty darowizn na cele statutowe Stowarzyszenia, które przeznaczamy na organizację festiwali i koncertów popularyzatorskich. Pozyskujemy sponsorów i partnerów pośród przedstawicieli jednostek samorządu. Zapotrzebowanie na tego rodzaju koncerty przerasta już nasze możliwości finansowe, choć posiadamy siły do ich realizacji. Duże koncerty w ubiegłych latach udało nam się zorganizować między innymi w Białymstoku w Operze i Filharmonii Podlaskiej, przyciągające setki widzów. Koncerty zorganizowaliśmy także w: Hajnówce (2 tys. widzów), Szepietowie, Sokółce, Toruniu (ruiny Zamku na Starówce), Włocławku, Inowrocławiu, Rypinie, Górsku, Lublinie (masowy koncert na dziedzińcu Zamku Lubelskiego). Ogromne zainteresowanie Konkursem oraz koncertami przypominającymi twórczość Okudżawy, nakłada na nas potrzebę podnoszenia poziomu koncertów i zapraszania na nie uznanych artystów z kraju i z zagranicy. Musi się nam udać w tym roku co udawało się w poprzednich latach. Trzymajcie za nas kciuki i pomagajcie nam. Bo pomagacie sobie być może i swoim bliskim.