Gallileusz zwyciężył ?

GALILEUSZ ZWYCIĘŻYŁ?
Ni
c Wielkiego
słowa: Magda i Olga Błaszczak

Nie wolno zmieniać biegu świata
przez to mógł zginąć Galileusz
Deus machina ex… nie homo
homo to nigdy nie wiadomo

Za to zapłacisz słono.
to diabeł mąci ludzkie sprawy
Swobodnie spada się we śnie.
. we śnie i stos nie budzi obawy

Nie wolno zmieniać biegu świata
przez to mógł zginąć Galileusz
Deus machina ex… nie homo
homo to nigdy nie wiadomo

Od dołu przykryci piekłem
a Niebem na górze
widzimy wszystko. niestety
tylko przez oko Twojej lunety

Nie wolno..

Ziemia się kręci wokół własnej osi
I kto ją prosił?

Nie wolno.

Nie wolno zmieniać biegu świata
Wszak przez to zginął Galileusz
Deus machina ex.