Gdzie ty jesteś

Gdzie ty jesteś
Małżeństwo z Rozsądku

sł.: Tadeusz Nowak, m.: Robert Leonhard

D G
Gdzie ty jesteś Za wodą
D
za trawą za ciszą
h
gdzie się listy na liściu
A D
same piszą i piszą
G fis
gdzie się noża po trzonek
e
nawet w chleby nie wbija
D/G
i jedynie płot patrzy
A/fis h
zza chabinki i kija
Gdzie ty jesteś Za trwogą
za pająkiem za myszą
gdzie mnie uszy łopianu
i radaru nie słyszą
gdzie nie bije się monet
jakbyś młotkiem bił w ciemię
a grom w kłębek zwinięty
przy kopczyku rdzy drzemie
Gdzie ty jesteś Za tobą
za snem twoim za pieśnią
gdzie twe oczy źdźbła trawy
nie prześlepią nie prześpią
gdzie tak mówi się jestem
jakby nigdy nie było
kurzej szyi pod nożem
białej brzozy pod piłą