Gloria

 

Gloria

Stare Dobre Małżeństwo

 


Chwała najsampierw komu

G e

Komu gloria na wysokościach?

G a C D G G7Chwała najsampierw tobie

C D

Trawo przychylna każdemu

e

Kraino na dół od Edenu

C D C

Gloria! Gloria!

D G

Chwała tobie, słońce


Odyńcu ty samotny


Co wstajesz rano z trzęsawisk nocnych,


I w górę bieżysz, w niebo sam się wzbijasz


I chmury czarne białym kłem przebijasz


I to wszystko bezkrwawo ? brawo, brawo


I to wszystko złociście, i nikogo nie boli


Gloria! Gloria! In excelsis soli!
Z słońcem pochwalonym teraz pędźmy razem


Na nim, na odyńcu, galopujmy dalej
Chwała tobie, wietrze


Wieczny ty młodziku


Sieroto świata ulubieńcze losu


Od złego ratuj i kąkoli w zbożu


Łagodnie kołysz tych, co są na morzu


Gloria! Gloria! In excelisis soli!
Z wiatrem pochwalonym teraz pędźmy społem


Na nim, na koniku, galopujmy polem.
Chwała wam ptaszki śpiewające!


Chwała wam ryby pluskające!


Chwała wam zające na łące


Zakochane w biedronce!
Chwała wam: zimy, wiosny, lata i jesienie!


Chwała temu, co bez gniewu idzie


Poprzez śniegi, deszcze, blaski oraz cienie,


W piersi pod koszulą ? całe jego mienie!


Gloria! Gloria!