Kniazia Jaremy nawrócenie

H e H e
Drży ze strachu czerń kozacza,
H e D
Dęba stają osełedce -
G D G D
Kniaź Jarema się nawraca,
a H e
Prawosławnej wiary nie chce.
H a H a H
Złe przeczucie piersi dusi;
a a H
Chłopom - Popy i Ikony,
C D G C G
A on - Pan udzielny Rusi
a H e
Księstwo zbliża do Korony.
C a
Lat dwadzieścia duch w nim drzemał
F C
Aż go Rzymski Krzyż oświecił:
e a
Kniaź Jarema, Kniaź Jarema
C D e
Straszny będzie dla swych dzieci!

 
Jęczą głośno Ruskie Pany H e H e

- Zajrzyj w duszę swą, Władyko! H e D
Wszak oddajesz wszystko za nic G D G D
I nas gubisz polityką! a H e
Oczywista próśb daremność - H a H a H
Kniaź noc całą leżał krzyżem: a a H
- Kto mnie kocha, pójdzie ze mną, C D G C G
Lub na palik go naniżę! a H e


Lat dwadzieścia duch w nim drzemał...

- Nie dostaniesz się w pokorze H e H e
Na królewskie przedpokoje, H e D
Stanie w ogniu Zaporoże, G D G D

Pójdzie w dym dziedzictwo twoje! a H e
- Przed dziedzictwem chcę Ojczyzny, H a H a H
Przed Ojczyzną chcę zbawienia,  a a H
Niech za Chrystusowe Blizny C D G C G
Idą w ogień pokolenia! a H e


Lat dwadzieścia duch w nim drzemał...

- Krew dla ciebie, nie zaszczyty!
Wzgarda dla ruskiego księcia!
My dla Rzeczypospolitej
Jak paznokcie do przycięcia!
Zechce przyciąć, to się sparzy,
Bo ja Krzyżem się zasłonię;
Doczekają Koroniarze
Wiśniowieckich na swym tronie!

Ku serc pokrzepieniu temat -

Leży w krypcie szkłem przykryty
Kniaź Jarema, Kniaź Jarema
Ojciec dzieci na pal wbitych!
Kniaź Jarema, Kniaź Jarema
Neofita - bo polityk.