1. Wilcze zęby, oczy siwe,                  e a
groźnie garść opuszkiem furczy,          H7 e
gniew w zawody z wichru zrywem,       a
dzika radość, lot jaskółczy.                 H7 e
Czyn to czyn, zapadła klamka,            D G
puścić kura po zaściankach!               a H7


Ref.: Hej kto szlachta, za Kmicicem!  e a
Hajda na Wołmontowicze!                  e H7 e  


2. Przodkom kulę między oczy,
krótką rozkosz dać sikorkom,
po łbie kto się napatoczy,
kijów sto chudopachołkom!
Potem picie do obłędu,
studnia, śnieg, my z tobą Jędruś!


Ref.


3. Zdrada, krzyż, na krzyż przysięga,
tak krucyfiks z cyrografem
i oddala się Oleńka,
żądze się wychłoszcze batem.
Za to swoich siec, czy obcych,
jedna praca za mną chłopcy!

Ref. (...)

4. Wreszcie lek na duszy blizny,
Polska suknem Radziwiłła.
Wróg prywatny, wróg Ojczyzny,
niespodzianka jakże miła.
Los, sumienie, panny stratę,
wynagrodzi spór z magnatem.

Ref.

5. Jasna Góra, czas pokuty,
trup, trup, Kmicic strzela z łuku.
Klasztor płaszczem, dniem zasnuty,
w szwedzkich armat strasznym huku.
Jędrek się granatem bawi,
ksiądz Kordecki, błogosławi.

Ref.

6. Jest nagroda za cierpienie,
kto się śmieli ten korzysta.
Dawnych grzechów odpuszczenie,
król Jędrkowi skronie ściska.
Masz Tatarów w drogę ruszaj,
raduj Boga rzezią w Prusach.

Ref.

7. Krzyż, Ojczyzna, Bóg prywata,
warchoł w oczach zmienia skórę.
Wierny jest jak topór kata
i podobno ma naturę,
więc za słuszną sprawność ręki,
będzie ręka i Oleńki.
Łaska króla, dworek dzieci,
szlachcic co przykładem świeci.

Ref.