Kiedy w szarości pradawnego czasu

KIEDY W SZAROŚCI PRADAWNEGO CZASU
Wolna Grupa Bukowina

muz W.Juszczyszyn sł: W. Belon

Kiedy w szarości pradawnego czasu  Bóg czynił rzeczy
Stworzył słońce

Słońce przychodzi i odchodzi i znowu wraca

Kiedy w szarości pradawnego czasu  Bóg czynił rzeczy
Stworzył księżyc

Księżyc przychodzi i odchodzi i znowu wraca

Kiedy w szarości pradawnego czasu  Bóg czynił rzeczy
Stworzył człowieka

Człowiek przychodzi i odchodzi i nie wraca nigdy