Kołysanka dla Joanny I

KOŁYSANKA DLA JOANNY I
Wolna Grupa Bukowina

muz W.Juszczyszyn sł: W. Belon


C C7+ C C7+ C5

C e
Zanim mi sen na oczy spłynie
d C G
Moje myśli szybują przez lufcik
C e
Żeby cię ujrzeć w ową chwilę
a    C   G
Gdy włosy czeszesz przed lustrem

A kiedy zaśniesz w ciepłej pościeli
Zmęczone długim przelotem
Jak ptaki głowy w skrzydła wtulają
Patrząc na sen twój spokojny                C C C7+ C5 C

Niech Ci się przyśnią pory roku
Niech grają we śnie twoim i tańczą
Jesień prężąca liście do lotu                CG
Lato w upale słonecznym                      CG

A jeśli zima to w śniegu cała                CG
Wiosna w miłków wiosennych łąkach            CG
Śpij moje myśli nad tobą czuwają             CF
Na parapecie za oknem                        eGa