Kuglarze

Jest z tego pieniądz na przehulanie           e C7 e C7

Nie ma na dzieci, dom i ogródek               e C7 e

Jest wędrowanie taniec i granie                 a H7 e

Dla drżących panien, chciwych rozwódek  C H7

Jest opętanie.                                          H7

W pocie i ślinie, w cudacznej minie              e C7 e C7

Pełza iluzja od świata trwalsza,                   e C7 e

Wskrzesza popioły, płodzi opinie,                a H7 e

Kiedy we wrzawie, wbrew rytmom marsza    C H7

Tańczę na linie…                                        H7

Upijamy się po zajazdach,                          a e
Kładziemy się spać z kim popadnie             a e
O zrzuceniu marząc kostiumu.                    C D e
Ale muza co mieszka w gwiazdach             a e
Resztkę snu nad ranem ukradnie                a e
I na łup nas wyda – tłumu.                          F H7 e

Lęku nie przeżył, kto bać się pragnie,
Miłość wysławia, ten kto nie kochał,
Moc śmierci głosi człowiecze jagnię,
Nad niewinnością wampir zaszlocha
Nim jej dopadnie.

Dlatego budzę podziw i trwogę
Na scenie z desek złożnych krzywo;
Czego nie mogą, bez trudu mogę,
Kiedy dla sytych, pijących piwo
Połykam ogień…

Upijamy się po zajazdach…

Najprostszych pytań bez odpowiedzi
Żądają wiecznie widzowie młodzi,
W każdym z nich Boga kawałek siedzi
I kusi diabła, by mu dogodził,
By go nawiedził.

Ja, tłumacz grzechu, na prawa głuchy,
Pysznię się tryumfem nad nieuchronnym,
Przyzywam ciemne siły i duchy
By siłę dać bezsilnym, bezbronnym
Zrywam łańcuchy…

Upijamy się po zajazdach…

Komentatorzy grząskich wydarzeń,
Króle jarmarków, błazny odpustów,
Niedomarzonych szafarze marzeń,
Pochlebcy nienajszczytniejszych gustów –
Starzy kuglarze.

Na wyboistej drodze o świcie,
Mrący na niby w syku pochodni,
Wielbieni, szczuci, gładzeni, bici
Głodni i syci, modni, niemodni
Jak śmierć i życie.

Upijamy się po zajazdach,
Kładziemy się spać z kim popadnie
O zrzuceniu marząc przebrania.
Kiedy muza, co mieszka w gwiazdach
Resztkę snu nad ranem ukradnie
I pchnie nas – do grania. Do grania.