2 minutes reading time (326 words)

Kwalifikacje do konkursu XXXIX Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych

Ogólnopolskie  Spotkania  Zamkowe  ?Śpiewajmy   Poezję?  to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów, adresowanych do młodych, debiutujących wykonawców tego gatunku. Tegoroczna, już trzydziesta dziewiąta edycja imprezy, odbędzie się w dniach 5-9 lipca 2012 r. w Olsztynie, Szczytnie i w Elblągu.
Co roku na Spotkania Zamkowe przyjeżdżają się zarówno oddani słuchacze koncertów, jak i młodzi ludzie, którzy dopiero poznają poezję śpiewaną i jej znaczenie. Główne koncerty odbędą
się w dniach 5-8 lipca b.r. znów na dziedzińcu olsztyńskiego zamku. Część towarzysząca festiwalowi będzie miała miejsce, wzorem ubiegłego roku, na terenie Rynku Starego Miasta. To będą zdarzenia otwarte dla mieszkańców Olsztyna i turystów odwiedzających miasto i region.


Podstawowym, niezmiennym od lat celem Spotkań Zamkowych jest promocja najzdolniejszych artystów młodego pokolenia, czyli konkurs.. Tytuł laureata Ogólnopolskich
Spotkań Zamkowych ?Śpiewajmy Poezję? otwiera utalentowanym młodym ludziom drogę do dalszej kariery - impreza ta pełni bowiem szczególną i wyjątkową rolę w ich późniejszym dojrzałym
artystycznym życiu. Często też Ci młodzi utalentowani artyści odwiedzają nasz festiwal jako już uznane gwiazdy ? Elżbieta Adamiak, Jan Wołek, Przemysław Gintrowski, Andrzej
Poniedzielski, Janusz Radek, Piotr Bukartyk.? Oni zaczynali swą karierę w Olsztynie!!!


Dla organizatora ważną rolę w procesie kształtowania umiejętności młodych artystów pełnią warsztaty twórcze. Dopuszczeni drogą kwalifikacji przez Jury do udziału w konkursie młodzi twórcy corocznie przez kilka dni uczestniczą w serii konsultacji z wybitnymi specjalistami z zakresu poszczególnych środków wyrazu artystycznego. Takie szkolenie to zajęcia z zakresu emisji głosu, ruchu scenicznego, interpretacji aktorskiej i aranżacji oraz warsztaty literackie.
Spotkania Zamkowe ?Śpiewajmy Poezję? to jedyny festiwal w Polsce, który tak głęboko i analitycznie podchodzi do istoty kompleksowego przygotowania uczestników konkursu.

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 18 maja 2012 r. przysłać lub dostarczyć zgłoszenie w formie zgodnej z regulaminem imprezy. W ostatnią sobotę maja (26 maja) w godz. 11.00 - 17.00 w CEiIK, ul. Parkowa 1 w Olsztynie, odbędą się otwarte dla publiczności kwalifikacje do konkursu XXXIX Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych "Śpiewajmy Poezję".

Regulamin, zasady zgłoszenia, pliki i formularze oraz informacje są dostępne na stronie
www.spiewajmypoezje.pl


Stachuriada 2012
Kraków - BezGwaru: Piotr Bukartyk - 22 kwietnia 20...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
środa, 30 listopad 2022

Captcha Image