Z gitarą chłopcy idą
Marcin Styczeń

Słowa: Ernest Bryll, muzyka: Marcin Styczeń,
płyta: Bryllowanie


Z gitarą chłopcy idą tacy naiwnie młodzi
Że nie zapyta żaden jak po tej ziemi chodzić

Ogieniek papierosa twarz im oświetlił miękko

Niosą swoją gitarę jak Gwiazdę Betlejemską

I pędzą swe marzenia niby wesołe stada

Aż kurz się w górę wznosi do gardła się zakrada

Więc chrząkamy niepewnie patrząc gdzie teraz doszli

Bo idą z Narodzenia prościutko w Piątek Gorzki