Mikaszówka

Mikaszówka
Duchy

Słowa i muzyka: Jerzy Kobyliński

Mikaszówka najpiękniejsza jest jesienią                 D  Dzm  A
Gdy ostatnia ważka nad wodami tańczy
A poranki otulają ziemię mgłami                           G  h
Nieuchronnie niosąc chłód znad Czarnej Hańczy.    e  A

Kilka chałup, poczta, sklepik i kościółek
Otulone puszczą w samym końcu Polski
Czas tu w miejscu stoi całkiem nieruchomo
Niczym woda w Kanale Augustowskim.

Już cichnie dzwon            h
Noc na nim kładzie dłoń     A  G
A las szepcze do ucha,     h  A  D
Posłuchaj…                    fis

Mikaszówka najpiękniejsza jest na wiosnę
Kiedy bobry ćwiczą zęby na buczynach
Najpiękniejsza Mikaszówka jest na wiosnę,
Kiedy słońce chowa się po pajęczynach

Gdyby można było w kieszeń ciebie schować
Gdyby kiedyś ktoś się znalazł taki mądry
Żeby ustrzec cię przed światem barbarzyńców
By cię nigdy nie dopadły dzikie hordy.

Mikaszówka najpiękniejsza jest jesienią
Gdy ostatnia ważka nad wodami tańczy
A poranki otulają ziemię mgłami
Nieuchronnie niosąc chłód znad Czarnej Hańczy.