Miłość mi wszystko wyjaśniła…

Miłość mi wszystko wyjaśniła…
Marcin Styczeń

Słowa: Karol Wojtyła,muzyka: Marcin Styczeń

Miłość mi wszystko wyjaśniła miłość wszystko rozwiązała ?
dlatego uwielbiam tę Miłość gdziekolwiek by przebywała.

A, że się stałem równiną dla cichego otwartą przepływu,
w którym nie ma nic z fali huczącej, nie opartej o tęczowe pnie,
ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa,
i tą światłością po liściach nie osrebrzonych tchnie.

Więc w takiej ciszy ukryty ja-liść
oswobodzony od wiatru,
już się nie troskam o żaden z upadających dni
gdy wiem, że wszystkie upadną.