Na początku 95/2004

NA POCZĄTKU – ’95/2004
Jacek Kleyff i Orkiestra na Zdrowie

Tekst: J. Kleyff; muzyka J. Kleyff i O.N.Z.

Ja kochać chcę to, co już jest,
bo to jest na samym początku,
a co oślepia mnie czasem,
to wyobraźnia łaknąca.

Nawet śmierć może być na zdrowie,
jeśli jest wszystko w porządku.
Ja kochać chcę to, co już jest,
bo to jest… na początku.

A to, co dziś prowadzi mnie,
to siła przeznaczająca.
Ja kochać chcę to, co ma być…
…szczególnie u samego końca.

Może być na zdrowie nawet śmierć,
jeśli jest wszystko w porządku.
Ja kochać chcę to, co już jest,
bo to jest – na początku.


AT THE BEGINNING – ’95/2004″

I want to love what there is already,
for it is at the very beginning,
and what sometimes blinds me,
is a hungering imagination.

Even death may be for health,
if all is in order.
I want to love what there is already,
for it is… at the beginning.

And what leads me today –
– is a destining power.
I want to love what has to be…
…especially at the very end.

For health may be even death,
if all is in order.
I want to love, what there is already,
for it is – at the beginning.