Najlepiej gdzie nie ma

Ktoś dawno powiedział najlepiej gdzie nie ma
najlepiej gdzie nie ma i gdzie nie było nas
ktoś dawno powiedział najlepiej gdzie nie ma
najlepiej gdzie nie ma i gdzie nie było nas

ja chciałem to sprawdzić raz życiem pogardzić
na amen zapomnieć
na amen zamknąć drzwi
bo kiedyś widziałem dwie mewy tak białe
jak sen o wolności nie napisany wiersz

ruszyłem za cieniem z kamiennym sumieniem
w horyzont wpatrzony za którym byłaś ty
przez chwilę myślałem, że wiem, zrozumiałem
że jestem jak anioł że skrzydła mam jak on
bo kiedyś widziałem dwie mewy tak białe
jak sen o wolności nie napisany wiersz

zbudziłem się z krzykiem na piersi z krzyżykiem
zbyt późno by wracać gdzie już nie było nas
w ciemności ktoś szeptał – najlepiej gdzie nie ma
najlepiej gdzie nie ma i gdzie nie było nas
i znowu widziałem dwie mewy tak białe
jak sen o wolności nie napisany wiersz

ktoś dawno powiedział najlepiej gdzie nie ma
najlepiej gdzie nie ma i gdzie nie było nas
bo kiedyś widziałem dwie mewy tak białe
jak sen o wolności nie napisany wiersz
dość dawno