Nauczycielka

Nauczycielka
Jacek Kleyff i Orkiestra na Zdrowie

Tekst: J. Kleyff; muzyka J. Kleyff i O.N.Z.,afr. trad

Nauczycielko i uczennico kochana –
– w jednej osobie,
w jednej osobie dajmy coś sobie,
na Boga!

Nauczycielu i uczniu kochany –
– w jednej osobie,
w jednej osobie dajmy coś sobie,
na Boga!

Jaśniej, najjaśniej, czyściej, najczyściej,
czyściej, najczyściej, jaśniej, najjaśniej,
jaśniej, najjaśniej, czyściej, najczyściej,
czyściej;

Czyściej, najczyściej, jaśniej, najjaśniej,
jaśniej, najjaśniej, czyściej, najczyściej,
czyściej, najczyściej, jaśniej, najjaśniej,
jaśniej;

jaśniej mi pokaż
każde niedogranie,
zawsze gdy je czuję –
– chcę reagować na nie;
jaśniej, to jaśniej,
ale bez osądzania,
bo może to wszystko, co nas dzieli
jest z zaganiania,
bo może to wszystko
jest niezbędne;

także i to nasze tu dziś, tu dziś
zareagowanie: (x2)

czyściej, najczyściej,
jaśniej, najjaśniej,
jaśniej, najjaśniej,
czyściej, najczyściej…

„THE TEACHERESS – ’87/2004”

My beloved teacheress and pupiless –
– in one person,
in one person let us give each other something,
for God’s sake!

My beloved teacher and pupil –
– in one person,
in one person, let us give each other something,
for God’s sake!

Brighter, the brightest, cleaner, the cleanest,
cleaner, the cleanest, brighter, the brightest,
brighter, the brightest, cleaner, the cleanest,
cleaner;

cleaner, the cleanest, brighter, the brightest,
brighter, the brightest, cleaner, the cleanest,
cleaner, the cleanest, brighter, the brightest,
brighter;

in a brighter way show me
each disharmony,
always when I feel it –
– I want to react to it;
let clearer be clearer,
but without judging,
for maybe all that divides us
is because of hectic,
for maybe all this
is necessary;

even this here,
our reaction today: (x2)

cleaner, the cleanest,
brighter, the brightest,
brighter, the brightest,
cleaner, the cleanest?