O NIESZCZĘŚLIWYM MIŁOWANIU KATARYNIARZA
Ni
c Wielkiego
sl. Olga Błaszczak


Z dziewczynki zrobiona wywłoka
Idzie do Morskiego Oka
Utopić żale zrobione z żeliwa
Są ciężkie, nie będą pływać

Mała skrzynia, wielka skrzynka
Kataryniarz, katarynka
Pieniądze, za które dawała
Rozkosz ze skrawka ciała

I na dno idzie też ona
Z żalami utożsamiona
Co chciała być tą skrzynką
Śpiewającą, dotykaną katarynką

Z topielca zrobiona utopia
Wielkich uczuć gastroskopia
Pragnienia zahamowane
Szklanką wódki podkręcane

Z tej bajki płynie przesłanie
Z tej prawdy płynie przesłanie
Od pustych skrzynek bez serca
Strzeż nas Panie