Nikt nie odgadnie

Nikt nie odgadnie
Marcin Styczeń

Słowa: Ernest Bryll,muzyka: Marcin Styczeń
Płyta: Bryllowanie

Nikt nie odgadnie
Sfałszowano nas bardzo dokładnie
Życie w nas jeszcze żywsze
Prawdy w nas bardziej prawdziwsze
A i dno głębiej na dnie

Przyjmą nas bez zmrużenia
Każdy bank nas wymienia
Każdy dom wysoko ocenia
Lepszych nie ma

I nie będzie
Nawet w życiu wiecznym
Nie mówcie o żadnym błędzie
To fałszerstwo jest ostateczne
Jesteśmy miarą stworzenia

Choć inni są twoich nie ma.