8 minutes reading time (1519 words)

Nowa nagroda polskiego środowiska muzycznego ? Koryfeusz Muzyki Polskiej

W 2011 roku, po raz pierwszy, zostanie przyznana nagroda polskiego środowiska muzycznego ? Koryfeusz Muzyki Polskiej. Nagroda będzie wyróżnieniem dla osób, grup artystów i instytucji działających w obszarze różnorodnej gatunkowo i chronologicznie muzyki polskiej. Jest to nagroda zainicjowana i wręczana przez środowisko muzyczne.

Koryfeusz Muzyki Polskiej będzie przyznawany twórcom, artystom wykonawcom, muzykologom, krytykom, dziennikarzom, humanistom, badaczom, animatorom, popularyzatorom i menedżerom kultury, grupom artystów, instytucjom, wydarzeniom artystycznym, projektom artystycznym, nagraniowym, promocyjnym, animacyjnym i edukacyjnym. Nagroda może być przyznawana zarówno osobom posiadającym obywatelstwo polskie, jak i polskim instytucjom działającym w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Laureaci nagradzani będą w 3 kategoriach: Osobowość Roku, Wydarzenie Roku oraz Nagroda Honorowa.

Każdy przedstawiciel środowiska muzycznego lub instytucji artystycznej ma prawo zgłosić kandydaturę do nagrody: osobę, wydarzenie lub instytucję. Zgłoszenia przyjmowane są od 22 sierpnia do 10 września poprzez stronę www.koryfeusz.org.pl. Spośród nadesłanych kandydatur, Rada Programowa ds. Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca wybierze nominowanych do nagrody, a laureatów wyłoni Kolegium Elektorów, w skład którego wchodzą rektorzy akademii muzycznych, uniwersytetów, dyrektorzy instytutów muzykologii, dyrektorzy uniwersyteckich instytutów prowadzących studia z edukacji muzycznej, dziennikarze z mediów zajmujących się muzyką, przedstawiciele związków i organizacji branżowych, a w przyszłości - wszyscy laureaci dotychczas nagrodzeni nagrodą we wszystkich kategoriach.

Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystej gali 1 października 2011 roku w Międzynarodowym Dniu Muzyki oraz w pierwszą rocznicę istnienia Instytutu Muzyki i Tańca. Podczas gali wystąpi m. in. Janusz Olejniczak oraz Polska Orkiestra Radiowa prowadzona przez Łukasza Borowicza. Koncert będzie transmitowany przez TVP Kultura.

Regulamin oraz wszelkie szczegóły dotyczące nagrody dostępne są na stronie www.koryfeusz.org.pl . Nagroda ma charakter honorowy, a laureaci otrzymają statuetkę Koryfeusza autorstwa prof. Adama Myjaka.

Operatorem nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej jest Instytut Muzyki i Tańca.

 


 

Edyta Sudoł
kom.: 692 961 137
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

LITERA PR
tel.: 22 350 64 19
fax: 22 350 65 78

 

 


 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY

?KORYFEUSZ MUZYKI POLSKIEJ?

PRZEZ INSTYTUT MUZYKI I TAŃCA

 

 

I Zasady ogólne

 

 1. Instytut Muzyki i Tańca tworzy nagrodę polskiego środowiska muzycznego
  pod nazwą ?Koryfeusz Muzyki Polskiej?.
 2. Nagroda ?Koryfeusz Muzyki Polskiej? jest przyznawana przez Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca.
 3. Nazwa nagrody ?Koryfeusz Muzyki Polskiej?  oraz znak graficzny nagrody, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, są chronione przepisami prawnymi.
 4. Celem nagrody jest wyróżnienie indywidualnych osób, grup artystów i instytucji działających w obszarze szeroko rozumianej gatunkowo i chronologicznie artystycznej muzyki polskiej.
 5. Nagroda może mieć charakter indywidualny lub zespołowy i przyznawana jest osobom posiadającym obywatelstwo polskie lub polskim instytucjom działającym
  w kraju i poza
  granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

-        Osobowość Roku ? dla indywidualnych twórców, artystów wykonawców, muzykologów, krytyków, dziennikarzy, humanistów, badaczy, animatorów, popularyzatorów i menedżerów kultury za szczególne osiągnięcia twórcze, wykonawcze, naukowe, promocyjne lub upowszechnieniowe;

-        Wydarzenie Roku ? dla grup artystów, instytucji, wydarzeń artystycznych, projektów twórczych, artystycznych, nagraniowych, promocyjnych, animacyjnych i edukacyjnych;

-        Nagroda Honorowa - dla indywidualnych twórców, artystów wykonawców, muzykologów, krytyków, dziennikarzy, humanistów, badaczy, animatorów, popularyzatorów i menedżerów kultury, grup artystów, instytucji, wydarzeń artystycznych, projektów twórczych, artystycznych, nagraniowych, promocyjnych, animacyjnych i edukacyjnych.

 1. Nagroda w kategorii ?Osobowość Roku? oraz ?Wydarzenie Roku? przyznawana jest za osiągnięcia dokonane w okresie równym sezonowi artystycznemu, tj. od dnia
  1 września roku poprzedzającego przyznanie nagrody do dnia 31 sierpnia roku,
  w którym nagroda jest przyznawana.
 2. Nagroda w kategorii ?Nagroda Honorowa? jest przyznawana za całokształt działalności.
 3. Nagrodę w kategorii ?Nagroda Honorowa? można otrzymać tylko jeden raz.

 

II Zgłaszanie kandydatów, wybór jury i zasady głosowania

 

 1. Kandydatów do wszystkich kategorii nagrody zgłaszać mogą wyłącznie elektronicznie wraz z uzasadnieniem bez ograniczeń osoby ze środowiska muzycznego, instytucje
  i organizacje od dnia 22 sierpnia do dnia 10 września każdego roku poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.koryfeusz.org.pl
 2. Jedna osoba lub jedna instytucja mogą zgłosić w jednej edycji nagrody najwyżej
  po jednej kandydaturze do każdej kategorii nagrody.
 3. Spośród nadesłanych wyłącznie pisemnych zgłoszeń Rada Programowa Instytutu Muzyki i Tańca wybiera do dnia 18 września każdego roku maksimum
  do 5 kandydatów - nominatów w każdej kategorii nagrody, kierując się liczbą zgłoszeń na konkretnego kandydata lub kandydatów oraz przesłanymi uzasadnieniami.
 4. Od dnia 19 września do dnia 25 września każdego roku odbywa się tajne głosowanie nad kandydaturami przez Kolegium Elektorów, a wyniki ogłaszane są do dnia
  1 października każdego roku.
 5. W głosowaniu Kolegium Elektorów biorą udział wytypowani przez Radę Programową ds. Muzyki Instytut Muzyki i Tańca przedstawiciele organizacji i instytucji, którzy wyrazili pisemną zgodę na uczestnictwo w Kolegium Elektorów (m. in. rektorzy akademii muzycznych, uniwersytetów, dyrektorzy instytutów muzykologii, dyrektorzy uniwersyteckich instytutów prowadzących studia z edukacji muzycznej, dziennikarze z mediów zajmujących się muzyką,  przedstawiciele związków i organizacji branżowych) oraz wszyscy laureaci dotychczas nagrodzeni nagrodą we wszystkich kategoriach.
 6. Głosowanie Kolegium Elektorów jest ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej połowa obecnych członków Kolegium Elektorów.
 7. Głosowanie Kolegium Elektorów odbywa się na stronie internetowej www.koryfeusz.org.pl, po zalogowaniu do Strefy kolegium elektorów. Login i hasło
  do Strefy członkowie kolegium otrzymują drogą mailową na  adres wskazany
  w momencie powołania. Login i hasło aktywne są wyłącznie w okresie wskazanym
  w pkt. 13.
 8. Odwoływanie i powoływanie członków Kolegium Elektorów stanowi uprawnienie  Rady Programowej ds. Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca.
 9. Wszelkie sprawy powstałe ze stosowania niniejszego Regulaminu, jak również interpretacja jego postanowień należy do Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca, którego stanowisko jest ostateczne.

III Nagrody

 

 1. Nagrody mają charakter honorowy.
 2. Wszystkim laureatom wręczana jest statuetka ?Koryfeusza Muzyki Polskiej?
  wraz z dyplomem.
 3. Dodatkowe świadczenia związane z otrzymaniem nagrody może przyznać Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca.

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY

?KORYFEUSZ MUZYKI POLSKIEJ?

PRZEZ INSTYTUT MUZYKI I TAŃCA

 

 

 

I Zasady ogólne

 

 

 1. Instytut Muzyki i Tańca tworzy nagrodę polskiego środowiska muzycznego
  pod nazwą ?Koryfeusz Muzyki Polskiej?.
 2. Nagroda ?Koryfeusz Muzyki Polskiej? jest przyznawana przez Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca.
 3. Nazwa nagrody ?Koryfeusz Muzyki Polskiej? oraz znak graficzny nagrody, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, są chronione przepisami prawnymi.
 4. Celem nagrody jest wyróżnienie indywidualnych osób, grup artystów i instytucji działających w obszarze szeroko rozumianej gatunkowo i chronologicznie artystycznej muzyki polskiej.
 5. Nagroda może mieć charakter indywidualny lub zespołowy i przyznawana jest osobom posiadającym obywatelstwo polskie lub polskim instytucjom działającym
  w kraju i poza
  granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

- Osobowość Roku ? dla indywidualnych twórców, artystów wykonawców, muzykologów, krytyków, dziennikarzy, humanistów, badaczy, animatorów, popularyzatorów i menedżerów kultury za szczególne osiągnięcia twórcze, wykonawcze, naukowe, promocyjne lub upowszechnieniowe;

- Wydarzenie Roku ? dla grup artystów, instytucji, wydarzeń artystycznych, projektów twórczych, artystycznych, nagraniowych, promocyjnych, animacyjnych i edukacyjnych;

- Nagroda Honorowa - dla indywidualnych twórców, artystów wykonawców, muzykologów, krytyków, dziennikarzy, humanistów, badaczy, animatorów, popularyzatorów i menedżerów kultury, grup artystów, instytucji, wydarzeń artystycznych, projektów twórczych, artystycznych, nagraniowych, promocyjnych, animacyjnych i edukacyjnych.

 1. Nagroda w kategorii ?Osobowość Roku? oraz ?Wydarzenie Roku? przyznawana jest za osiągnięcia dokonane w okresie równym sezonowi artystycznemu, tj. od dnia
  1 września roku poprzedzającego przyznanie nagrody do dnia 31 sierpnia roku,
  w którym nagroda jest przyznawana.
 2. Nagroda w kategorii ?Nagroda Honorowa? jest przyznawana za całokształt działalności.
 3. Nagrodę w kategorii ?Nagroda Honorowa? można otrzymać tylko jeden raz.

 

 

 

 

II Zgłaszanie kandydatów, wybór jury i zasady głosowania

 

 

 1. Kandydatów do wszystkich kategorii nagrody zgłaszać mogą wyłącznie elektronicznie wraz z uzasadnieniem bez ograniczeń osoby ze środowiska muzycznego, instytucje
  i organizacje od dnia 22 sierpnia do dnia 10 września każdego roku poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.koryfeusz.org.pl
 2. Jedna osoba lub jedna instytucja mogą zgłosić w jednej edycji nagrody najwyżej
  po jednej kandydaturze do każdej kategorii nagrody.
 3. Spośród nadesłanych wyłącznie pisemnych zgłoszeń Rada Programowa Instytutu Muzyki i Tańca wybiera do dnia 18 września każdego roku maksimum
  do 5 kandydatów - nominatów w każdej kategorii nagrody, kierując się liczbą zgłoszeń na konkretnego kandydata lub kandydatów oraz przesłanymi uzasadnieniami.
 4. Od dnia 19 września do dnia 25 września każdego roku odbywa się tajne głosowanie nad kandydaturami przez Kolegium Elektorów, a wyniki ogłaszane są do dnia
  1 października każdego roku.
 5. W głosowaniu Kolegium Elektorów biorą udział wytypowani przez Radę Programową ds. Muzyki Instytut Muzyki i Tańca przedstawiciele organizacji i instytucji, którzy wyrazili pisemną zgodę na uczestnictwo w Kolegium Elektorów (m. in. rektorzy akademii muzycznych, uniwersytetów, dyrektorzy instytutów muzykologii, dyrektorzy uniwersyteckich instytutów prowadzących studia z edukacji muzycznej, dziennikarze z mediów zajmujących się muzyką, przedstawiciele związków i organizacji branżowych) oraz wszyscy laureaci dotychczas nagrodzeni nagrodą we wszystkich kategoriach.
 6. Głosowanie Kolegium Elektorów jest ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej połowa obecnych członków Kolegium Elektorów.
 7. Głosowanie Kolegium Elektorów odbywa się na stronie internetowej www.koryfeusz.org.pl, po zalogowaniu do Strefy kolegium elektorów. Login i hasło
  do Strefy członkowie kolegium otrzymują drogą mailową na adres wskazany
  w momencie powołania. Login i hasło aktywne są wyłącznie w okresie wskazanym
  w pkt. 13.
 8. Odwoływanie i powoływanie członków Kolegium Elektorów stanowi uprawnienie Rady Programowej ds. Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca.
 9. Wszelkie sprawy powstałe ze stosowania niniejszego Regulaminu, jak również interpretacja jego postanowień należy do Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca, którego stanowisko jest ostateczne.

III Nagrody

 

 1. Nagrody mają charakter honorowy.
 2. Wszystkim laureatom wręczana jest statuetka ?Koryfeusza Muzyki Polskiej?
  wraz z dyplomem.
 3. Dodatkowe świadczenia związane z otrzymaniem nagrody może przyznać Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca.

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Przyznawania Nagrody ?Koryfeusz Muzyki Polskiej?

 

Znak graficzny nagrody

Krakowskie Przedmieście - Spotkania
PLATEAU feat. SONIA BOHOSIEWICZ- JEST TELEDYSK!
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
poniedziałek, 05 grudzień 2022

Captcha Image