Ogólnopolski Festiwal Recitali Piosenki Artystycznej

Jeżeli prawdą jest twierdzenie, że piosenka artystyczna może być znakiem i owocem naszych czasów, to wychodząc naprzeciw tej tezie Żniński Dom Kultury będzie organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Recitali Piosenki Artystycznej w Żninie.
Występy wykonawców klasycznego konkursu piosenki dają widowni szansę uczestniczenia w swoistym „przeglądzie obecności” młodych, najczęściej nieznanych piosenkarzy. Widownia recitalu (bądź, w przypadku festiwalu, większej ich liczby) może poznać nie tylko artystę, ale – czasami – także osobowość, taką bowiem szansę stwarza występ trwający nie kilka minut, a ponad godzinę. Przenosząc to „zestawienie” na grunt akademicki, zaryzykuję twierdzenie, że występ w konkursie piosenki ma się do recitalu podobnie, jak głos w dyskusji do referatu.
Kulturotwórcza wartość imprezy prezentująca tę formę jest niewątpliwa. Recital jest „wyższą” artystycznie formą od wystąpienia w konkursie piosenki. Pełniej pokazuje wykonawcę, poważniejsze jednocześnie stawiając przed nim zadania. W zamian daje mu szansę zamanifestowania nie wyrywkowo prezentowanych własnych walorów (warunki, muzykalność, głos, zmysł estradowy), a własnego światopoglądu w najefektowniejszej, bo muzyczno -literackiej, formie. Nie każdy, oczywiście, jest w stanie podołać tak poważnemu zadaniu, dlatego opracowania i wykonania recitalu podejmują się zazwyczaj artyści świadomi zarówno szans, jak i trudów łączących się z tą dyscypliną.