Oko opaczności

kamera widzi nas wysyła w świat     E

zwielokrotnioną śmierć lepki strach

zasycha brudną krwią płytki rów

zalepia usta mózg melasa słów

 

kamera strzeże mnie szatan stróż

wibruje oddech ja mija już

zamieram klatka stop flesza błysk

wyśledzi każdy trop szklany pysk

 

kamera zbawi nas zbawi mnie

zabarwi ból i czas ekstazą śnień

i na ekranie krwi puści film

w nim narodzimy się umrzemy w nim

 

nieczułe światłoczułe oko opaczności             E F

prześwietli sny wnętrzności kolebki i trumny E F

uśmierzy życie ożywi śmierć             F

na drugim programie włączy tamten świat      F

               

  rozjaśni    mrok         E

odbierając jasność              F

rozjaśni mrok odbierając jasność     FEFE

              

kamera

rozjaśni mrok

kamera

rozjaśni mrok

 

kamera spogląda namiętnie bez słowa

wirują obrazy reklamy od nowa