Czereśnie
Jacek Kleyff i Orkiestra na Zdrowie

Tekst: J. Kleyff, J, "Nieztych" Wrzodak, afr. trad; muzyka J. Kleyff i O.N.Z., afr. trad
W tle tego utworu występuje nie tłumaczona tu, tradycyjna południowo-afrykańska piosenka o miłości.Halo! Proszę Pani!
Trzeba iść po czereśnie...
...problem do zgryzienia jest...
...słowo do słowa,
pojawia się mowa: (afr. trad.).
Słowo do słowa -
- zbierają się do mówienia:
narysuj mi domek na plecach,
narysuj mi domek...
...domek, taki od chcenia,
narysuj mi domek...

...żeby nie było, że nie ma...

...i teraz chodź po czereśnie..."THE CHERRIES - 2004"

A south-african folk chant about love, which is not translatet here-is sung in the background of this song.

Hello, Lady!
We got to go, fetch the cherries...
...there is a problem to bite...
...word to word,
speech comes out: (afr.trad.).
Word to word -
- they get together to talk:
draw me a little house on my back,
draw me a little house...
...a little house - a cottage wanted,
draw me a little house...

..so that some don't say it isn't there (so that it's there)...

...and now come, let's fetch the cherries...