NA POCZĄTKU - '95/2004
Jacek Kleyff i Orkiestra na Zdrowie

Tekst: J. Kleyff; muzyka J. Kleyff i O.N.Z.


Ja kochać chcę to, co już jest,
bo to jest na samym początku,
a co oślepia mnie czasem,
to wyobraźnia łaknąca.

Nawet śmierć może być na zdrowie,
jeśli jest wszystko w porządku.
Ja kochać chcę to, co już jest,
bo to jest... na początku.

A to, co dziś prowadzi mnie,
to siła przeznaczająca.
Ja kochać chcę to, co ma być...
...szczególnie u samego końca.

Może być na zdrowie nawet śmierć,
jeśli jest wszystko w porządku.
Ja kochać chcę to, co już jest,
bo to jest - na początku.


AT THE BEGINNING - '95/2004"

I want to love what there is already,
for it is at the very beginning,
and what sometimes blinds me,
is a hungering imagination.

Even death may be for health,
if all is in order.
I want to love what there is already,
for it is... at the beginning.

And what leads me today -
- is a destining power.
I want to love what has to be...
...especially at the very end.

For health may be even death,
if all is in order.
I want to love, what there is already,
for it is - at the beginning.