Zwierciadełko
Jacek Kleyff i Orkiestra na ZdrowieHEJ ! HEJ !
Jaki ty taka ja
taki ty jaka ja
taki ja jaka ty
jaka ty taki ja
teraz teraz
życie jak zwierciadełko
odbija to co robię
uśmiechać się chce do mnie
gdy uśmiechnięty chodzę
taki ja jakatytakijajakaty...
gdy uśmiechnięty chodzę
odbija to co robię
uśmiechać się chce do mnie
życie jak lustereczko
jakatytakijajakatytakija...
hej ! hej !
jakie życie taka śmierć
jaka śmierć taki plon
jaki plon taki siew
jaki siew takie życie
jakie życie taki siew
jaki siew taki plon
jaki plon taka śmierć
jaka śmierć takie życie
hej !