Pierwszy gwóźdź

Pierwszy gwóźdź…
Bułat Okudżawa


Zaczynają się miasta od garści gwoździ.
Pierwszy gwóźdź ? obietnicą domu…
Potem przyjdzie czas na klucze i gości,
A gość w dom ? to Bóg w dom, wiadomo!

A gość w dom ? to wiadomo: i brat, i swat…
Pierwszy dom oblewamy… Dnieje…
Pierwszy gwóźdź w pierwszym balu rdzewieje.
? Sto lat! ?
Gwóźdź rdzewieje.
? Sto lat! ?
Gwóźdź rdzewieje.

tłum. Andrzej Mandalian