Piosenka Wiereszczagina

Piosenka Wiereszczagina…
Bułat Okudżawa

Szanowna pani rozłąko,
zimno bardzo z tobą, taka jest ta sztuka.
Liściku w kopercie
zaczekaj – nie rwij.
Nie mam szczęścia w śmierci –
będę miał w miłości.

Szanowna pani powodzenie,
dla jednych tyś dobra, dla innych nie bardzo.
Dziewięć gramów w serce
poczekaj – nie wołaj.
Nie mam szczęścia w śmierci – będę miał w miłości.

Szanowna pani zwycięstwo,
znaczy, że piosenka ma nie skończona jeszcze.
Przestańcie żesz, diabli, przysięgać na krew
nie mam szczęścia w śmierci –
będę miał w miłości.