Postmodernizm

Wszystko wolno! Hulaj dusza!    C F G C (F G)
Do niczego się nie zmuszaj!        C F G C (F G)
Niczym się nie przejmuj za nic!    C F G C (F G)
Nie wyznaczaj sobie granic!        C F G C (F G)
I nie próbuj nic zrozumieć,        a E F G (F G)
Nie pochodzi – mieć – od – umieć.    a E F G
Możesz wierzyć, lub nie wierzyć,    F G7 a (F G)
Nic od tego nie zależy.         C G C (F C)

Nie wyznaczaj sobie zadań –          C G C (F C)
Kto się nie wspiął – ten nie spada,      C G C (F C)
A kto pragnie być na szczycie –      C G C (F C)
Będzie spadał całe życie.          C G C (F C)
Nie stać cię na luksus troski,          e H C D (C D)
Jesteś wszakże dziełem boskim,      e H C D
No a Boga przecież nie ma,          C D7 e (C D)
Więc to tyle na ten temat.          G D G (C D)

Wszystkie mody
, wszystkie style
Równie piękne są – i tyle.
(Lub, jak chcesz, równie szkaradne –
Konsekwencje tego żadne).
Zachwyt tyle wart, co wzgarda,
Stryczek tyle, co kokarda,
Prawda tyle, co jej brak,
Smaku brak – tyle co smak.

Bo to o to w końcu chodzi
By niczego nie dowodzić.
Nie wykuwać tarcz utopii
I nie kruszyć o nie kopii.
Nie planować i nie marzyć.
Co się zdarzy – to się zdarzy;
Nie znać dobra ani zła:
To jest gra – i tylko gra!

Ktoś się wzburza, że tak nie jest,    C F G C (F G)
Niech się wzburza! – Ty się śmiejesz!    C F G C (F G)
Nie daj wzburzać się ni wzruszać:    C F G C (F G)
Wszystko wolno! Hulaj dusza!    C F G C (F G)
Wszystko wolno! Hulaj dusza!    C F G C (F G)
Wszystko wolno! Hulaj dusza!    C F G C

– Oj, nie wolno rzeczy wielu,        a E F G (F G)
Kiedy celem jest – brak celu…        a E F G
(Zwłaszcza, jeśli duszy nie ma –    F G7 a (F G)
I to wszystko na ten temat).        C G C