Powrotna ballada

Powrotna ballada
Marek Gałązka

Słowa: Marek Gałązka, muzyka: Marek Gałązka

Wracam do domu owiany wiatrem
Maleńkie stuk puk z dalekich dróg
I cały promieniuję światłem
Powietrza drogi z ponad chmur

I stoję w progu jak wędrowny świerszcz
Jak gdybym w chmurach gdzieś zagubił szlak
Jak bym przed chwilą z wielkiej góry zbiegł
Cały odziany w zielony frak

Na nowe może lepsze dni
W kieszeni brzęczy garść miedziaków
Odnalezione wśród wędrownych chwil
Śmieją się teraz w sercu ballady

Gitara skrzydłem cała dźwięczy
I odpowiada jej perlisty śmiech
To dzieci tańczą na zakrętach
Powrócę razem z nimi w chmury gdzieś