Przegląd Piosenki Poetyckiej "Wyśpiewać Poezję"

VI Przegląd Poezji Śpiewanej - regulamin

. Opublikowano w Stachuriada

REGULAMIN
VI PRZEGLĄDU  POEZJI ŚPIEWANEJ

?Wyśpiewać poezję?

I. ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli

tel. 076 8318388, E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

II. CEL PRZEGLĄDU:

 1. Promowanie piosenki poetyckiej.
 2. Umożliwienie początkującym utalentowanym uczestnikom Przeglądu prezentacji swoich dokonań w różnorodnych formach.
 3. Propagowanie poezji i piosenki poetyckiej wśród młodzieży.
 4. Aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie rozwoju oraz popularyzacji kultury.
 5. Kształtowanie wrażliwości na piękno poezji śpiewanej.

 

III. MIEJSCE I TERMIN:

1. Grochowice, gmina Kotla, powiat głogowski, województwo dolnośląskie.

2. 24-26 czerwca 2011 r.

 

IV. ZASADY UDZIAŁU W PRZEGLĄDZIE:

1.         W konkursie mogą brać udział soliści i zespoły.

2.         Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

3.        Repertuar obejmuje 2 utwory śpiewane.

4.        W odniesieniu do repertuaru obowiązują następujące zasady: wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej; uczestnicy mogą wykonać utwór z tekstem własnym.

5.        Do akompaniamentu może być stosowany instrument lub mały zespół muzyczny lub podkład muzyczny na nośniku CD w formacie audio.

6.        Uczestnicy korzystają z własnych instrumentów muzycznych (podczas przeglądu jak
i warsztatów).

7.        Werdykt Jury jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji i jest ostateczny.

8.        W przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego jury.

9.        Zdobywcy 1 miejsca z poprzednich 5 edycji przeglądu nie mogą brać udziału
w przeglądzie konkursowym. Wszystkich laureatów zapraszamy do występu podczas koncertu laureatów ? 25.06.2011 r.

V. ZGŁOSZENIE:

Przegląd ma formę otwartą. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie do dnia
10 czerwca 2011 r. udziału w tegorocznym przeglądzie. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do Regulaminu.

Zgłoszenia można przesyłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji tradycyjnej pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

ul. Głogowska 90,  67-240 Kotla

VI. ŚWIADCZENIA DLA WYKONAWCÓW KONKURSOWYCH:

 1. Możliwość bezpłatnego noclegu na polu namiotowym w namiotach typu NS ? ilość miejsc ograniczona (zapisy u organizatora 76 8318 388). Również można zabrać własne namioty).
 2. Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie podczas przeglądu.
 3. Koszty przejazdu uczestników przeglądu pokrywają instytucje delegujące lub sami wykonawcy.
 4. Możliwość uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach artystycznych organizowanych 24.06.2011 r. w Kotli. Warsztaty prowadzone będą przez profesjonalistów z branży artystycznej.

 

VII. JURY:

Jury jest powoływane przez Organizatora na czas trwania przeglądu i ocenia występy według następujących kryteriów:

-        dobór repertuaru zgodny z tematyką przeglądu,

-        muzykalność i warunki głosowe wykonawcy,

-        interpretacja tekstu poetyckiego,

-        oryginalność kompozycji, aranżacji i sposobu wykonania,

-        ogólny wyraz artystyczny.

VIII. NAGRODY:

Laureaci Przeglądu wyłonieni przez Jury otrzymają nagrody pieniężne:

-        I miejsce ? 1000 - zł brutto

-        II miejsce - 700 - zł brutto

-        III miejsce ? 500 - zł. brutto

 • Nagrody zostaną wypłacone po rozstrzygnięciu konkursu na podstawie listy wypłat po potrąceniu należnego podatku.
 • W przypadku osób/ zespołów posiadające działalność gospodarczą nagrody zostaną wypłacone po wystawieniu rachunku.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. O kolejności prezentacji decyduje Organizator wraz z Jury.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania prezentacji,
  a powstały materiał będzie wyłączną własnością Organizatora.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu

Organizatorzy proszą o rozpowszechnienie informacji o Przeglądzie w swoim środowisku twórczym.