Aniele Boży Stróżu mój      G A D

do żony mojej steruj           G A D

na swej łódce z niebieskiego papieru              G A D A G           

i powiedz jej że kocham ją G A D

Aniele Boży Stróżu mój      G A G D


Muśnięciem piór w kolędę zmień

troski jej wszystkie ziemskie

i rozsyp przed nią swoje srebro betlejemskie

miękkie jak zieleń serce jej

raduj najczulszym snemAniele Boży uczyń mnie

chociażby niskim progiem

ale szkarłatnym pod jej stopy drogie

i w próg tchnij śpiew na chwałę stóp

Aniele Boży Stróżu mój


 

sł. K.I.Gałczyński/muz.R.Kasprzycki