jest gdzieś to miejsce wymarzone wyśnione na pewno jest

jest tam gdzie drogi kamienistej gdzie horyzontu kres

w krainie tej płynie łagodną strugą leniwie czas

kraina ta jest w nas

w krainie tej płynie łagodną strugą leniwie czas

kraina ta jest w nas

 

jest gdzieś to miejsce wymarzone wyśnione na pewno jest

jest tam gdzie drogi kamienistej gdzie horyzontu kres

na pąkach na łąkach osiada sennie ospały czas

kraina ta jest w nas

na pąkach na łąkach osiada sennie ospały czas

kraina ta jest w nas

 

jest gdzieś to miejsce wymarzone wyśnione na pewno jest

jest tam gdzie drogi kamienistej gdzie horyzontu kres

pod powieką snu rzeką płynę do niej raz na jakiś czas

kraina ta jest w nas

pod powieką snu rzeką płynę do niej raz na jakiś czas

kraina ta jest w nas

 

(Poznań 2.1.2000)

 

------------------------------------------1----------------------------
2------------------------------------0----1----------------------------
2------------------------------------2----2--------1-------------------
2------------------------------------2----3--------2-------------------
------------------------------------------3--------2-------------------
------------------------------------------1----------------------------
jest gdzieś to miejsce wymarzone wyśnione na pewno jest

5------------------------------------2-----------2------2--------------
2------------------------------------4-----------3------3---------2----
2------------------------------------2-----------2------4---------2----
2------------------------------------2-----------2------2---------2----
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
w krainie tej płynie łagodną strugą leniwie czas kraina ta jest w nas

Śpiewnik Ryszard Sowiński