Ledwie skrzydła nam wyrosły już się narodziły dzieci

A czas leci leci mija mija najprzemilej nam przemija
A czas leci leci mija najprzemilej nam przemija

 

Ledwieśmy wyrośli z wiosny już wyrosły nasze dzieci

A czas leci leci mija najprzemilej nam przemija
A czas leci leci mija najprzemilej nam przemija

 

Ledwieśmy sprzedali skrzydła już nam wyfrunęły dzieci

A czas leci leci mija najprzemilej nam przemija
A czas leci leci mija najprzemilej nam przemija

 

Strat i lat nie zliczyliśmy a już dzieci mają dzieci

A czas leci leci mija mija najprzemilej nam przemija
A czas leci leci mija mija najprzemilej nam przemija

(Poznań 28 lutego 2001)

 

--------1--------------1-------------1----------------------------------------------------
1-------2--------1-----2------1------1----3----3------------------------------------------
--------2--------------2-------------2----2----1------------------------------------------
2----------------2------------2-----------3-----------------------------------------------
------------------------------------------2----2------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Ledwie skrzydła nam wyrosły już się narodziły dzieci

--------1---3---------------1-----------3---------------------------------------------------
--------1--------1------1---1-------------------1----------------2-3-2----------------------
--------2-------------------2------------------------------------1-2-1----------------------
-----------------2------2-----------------------2----------------2-3-2----------------------
------------2----3----------------------2-------3------------------------------------------
------------3---------------------------3---------------------------------------------------
A czas leci leci mija mija najprzemilej nam przemija.... nam przemija

 

Śpiewnik Ryszard Sowiński