Ten jeden raz
Słodki Całus od Buby

muz., sł.: M. KamperTen jeden raz spróbować chciej,      D9 D9/7+

Odpocząć daj znużonym krokom.      A11 A7

Te sprawy to nie nasza rzecz-

Postójmy może lepiej z boku.Umyka nam i leci z rąk


To wszystko, co zatrzymać chcemy,

Więc makijaż zrób i chodźmy stąd,

Spotkajmy się wieczorem w mieście.A dziś tak wiele dzieje się,
G A

Nie starcza nam i tchu i rąk.      D G

Ten strumień dawno porwał nas,         G A

Nieubłagany zabrał prąd...      D eI w tańcu chwil spotkamy nasz


Kochany czas, co zniknął w dali.

Więc podaj dłoń i skoczmy w krąg,

Niech gwar i taniec trwa do rana.A dziś tak wiele dzieje się...
Ten jeden raz spróbować chciej,


Odpocząć daj zmęczonym stopom.

I nie każ dłużej czekać mi-


Ten jeden raz naprawdę bądź ze mną.