ŚPIEWAMY POEZJĘ Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe

Wiekowa lipa na dziedzińcu olsztyńskiego zamku — ten nieodłączny symbol poetyckich wieczorów — przez ponad trzydzieści lat z sympatią pochylała się nad uczestnikami Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych cicho szumiąc: „Śpiewajmy Poezję”. Co roku na apel ten nadal odpowiadają młodzi artyści — miłośnicy pięknych strof i harmonijnych dźwięków, wyznawcy wartości,  o których w codziennym, niespokojnym życiu często zapominamy.
fot.Piotr Płaczkowski Wielu laureatów Spotkań to dziś wspaniali, uznani artyści, powracający wciąż jako goście, twórcy koncertów, jurorzy czy przyjaciele imprezy. Wśród nich są: coraz jaśniej świecące gwiazdy młodego pokolenia — Magdalena Cielecka, Magdalena Kumorek, Basia Raduszkiewicz, Janusz Radek, a także ci, którzy od lat zachwycają swoją twórczością — Andrzej Poniedzielski, śpiewający poeta Jan Wołek, Elżbieta Adamiak, Jacek Kaczmarski, Krystyna Świątecka oraz olsztyński bard Stefan Brzozowski. Zawsze więc wygrywa tu Sztuka.

Bajkowa sceneria koncertów sprawia, że czarowny nastrój lipcowych nocy udziela się licznej publiczności, nawet w strugach deszczu zasłuchanej w liryczne, zabawne lub zaskakujące teksty Osieckiej, Kofty, Gałczyńskiego, Cave’a, Waitsa… Zatem Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję” to nie tylko czas promocji miasta, promocji kultury czy młodych talentów, ale przede wszystkim chwila twórczego zbliżenia Przyjaciół Poezji, wspólnie przeżywających wzruszenie lub radość, a nade wszystko zaś — przyjemność obcowania z Pięknem.

U schyłku lat 50-tych, na bazie popaździernikowej odwilży, narodził się specyficzny nurt piosenki artystycznej, potocznie zwany poezją śpiewaną. Odkryto wówczas poezję jako źródło tekstów oraz inspirację do oryginalnych opracowań i interpretacji muzyczych. Poezja śpiewana – podobnie jak piosenka studencka –  była rodzajem sprzeciwu wobec istniejącej rzeczywistości kulturowej, artystycznej, a często także politycznej.

Muzyczne odczytywanie poezji Leśmiana, Tuwima, Baczyńskiego i innych zapoczątkował Zygmunt Konieczny – jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów, współtwórca krakowskiej Piwnicy pod Baranami. On też odkrył „pierwszą damę” piosenki literackiej – Ewę Demarczyk. W latach siedemdziesiątych ogromne znaczenie dla popularyzacji twórczego podejścia do poezji miał Czesław Niemen, którego kompozycje dalece przekroczyły ramy klasycznej piosenki.

Równolegle, w ramach studenckiego ruchu artystycznego, pojawiła się grupa bardów – śpiewających poetów pozostających w opozycji do wszechobecnej „propagandy sukcesu”. Jan Wołek, Jacek Kaczmarski, Andrzej Poniedzielski, Grzegorz Tomczak, Grzegorz Bukała zaczęli wytyczać nowe, artystyczne szlaki w sferze piosenki literackiej.

W 1974 r. z inicjatywy  pracowników Wojewódzkiego Domu Kultury w Olsztynie – dziś Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, powstała idea organizacji Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”. Przesłaniem Spotkań była potrzeba stworzenia imprezy wykorzystującej piękno i niepowtarzalny klimat dziedzińców zamkowych Warmii i Mazur. Imprezie nadano charakter konkursowy, a od pierwszych chwil powstania towarzyszą jej koncerty znanych artystów, uprawiający ten trudny gatunek muzyczny. Od 1979 roku, stałym elementem imprezy został znak graficzny Spotkań Zamkowych, który przedstawia stylizowanego gołąbka.

Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję” gościły wielu znakomitych gości. Na zamkowym dziedzińcu pojawiali się wybitni interpretatorzy, poeci, kompozytorzy i znawcy gatunku: Zygmunt Konieczny, Aleksander Bardini, Ewa Demarczyk, Elżbieta Adamiak, Hanna Banaszak, Agnieszka Osiecka, Przemysław Gintrowski, Jacek Kaczmarski, Andrzej Poniedzielski, Antonina Krzysztoń, Magdalena Cielecka, Mirosław Czyżykiewicz, Tadeusz Śliwiak, Lech Śliwonik, Jan Poprawa, Andrzej Ibis-Wróblewski, Krystyna Gucewicz, Grzegorz Tomczak, Grzegorz Turnau, Magda Umer, Elżbieta Wojnowska, Jan Wołek, Piotr Bałtroczyk, Zbigniew Zamachowski, Robert Kasprzycki, Magdalena Kumorek, Janusz Radek, czy Artur Żmijewski. Dziś na dziedzińcu gromadzą się młodzi wykonawcy, dla których Spotkania Zamkowe to swego rodzaju tradycja i miejsce magiczne; niezwykła kraina łagodności.

Sukces Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych sprawił, że impreza została artystyczną wizytówką Olsztyna, do dziś zachowując swój oryginalny, wolny od komercji, charakter.

W historii Spotkań zdarzały się wydarzenia niezwykłe, zabawne, ale także dramatyczne. Do takich należy złamanie przez wichurę w czerwcu 2006 roku pięknej, „klimatycznej” lipy, od początku dającej schronienie poezji, muzyce i wiernym Spotkaniom wykonawcom.

Oddajemy do Państwa dyspozycji ogólnodostępne multimedialne archiwum z ponad 40 lat Spotkań. Znajdują się tu zdjęcia, plakaty, dokumenty archiwalne, materiały filmowe i nagrania dźwiękowe. Archiwum to będzie aktualizowane po zakończeniu każdej kolejnej edycji Spotkań.

Liczymy, że to przedsięwzięcie okaże się sukcesem, który w przyszłości przyjmie formę kulturalnego portalu społecznościowego. Bardzo liczymy na Państwa życzliwość i pomoc w wzbogacaniu tych zbiorów. Jeśli jesteście Państwo posiadaczami interesujących materiałów, które mogłyby znaleźć się w zasobach tego archiwum, skontaktujcie się z nami.