Spójrz – dotknij

Spójrz – dotknij
NiePodobni

Zbigniew Wojciechowicz

spójrz w me oczy                  
porośnięte krzykiem                
w szczęki powiek                 
ściśnięte na gardle                

dotknij mych ust
pobielonych wapnem
pod żebrami
księżyc niosę

spójrz na me ciało               
skręcone w przestrzeni             
na stopy tańczące                  
w rytmie nieba                             

dotknij mych ramion
a przekonasz się że drżą
dotknij
a przekonasz się że śpiewam