Stanisław Staszewski

Dyplomata

. Opublikowano w Teksty - Stanisław Staszewski

Wot sasliczkom piesnia intieriesna /H e
Wot sa wsiem uspicham wsio izwiestna /D G
Razkazu ja wam riebiata, swaju dielnost diplomata /a e |
Wot kakije byli tam diela /H e |x2

I prisziol niemieckij gienieral
Dolga smatril , a patom skazal
Wy oddajtie Ukrainu , tak ugodno razsiedinu
Tak wariol wam Gitlier pieriedat

Ja jemu atwietil abarot
A ty kurwa jobanyj twaj rod
My jebli japoncew w zopu , my nasrali na Jewropu
Gitlieru dawim my otkazat

I prisziol italianskij pasiol
Glupoj huj marzowoj kak asiol
Gawarit szto Musolini wmiestie z Gitlierom w Bierlinie
Razgawor a naszych ziemliach wiol

Pieriedajtie gaspadinu Duce
Szto on naszu ziemliu huj pauczit
Jest nas dwiesti milionow , razpierdiom kak skarpionow
A patom na zwalku adwieziom

I prisziol japonskij samuraj
Gawarit on ziemlju nam addaj
A niet tot ja toj Mikada Ziemlju wsiu ot Leningrada
Z wojskom samurajew zabieriom

Samuraj , ty bliadskij samuraj
Ty idi Mikadu pieriedaj
On sarzowoj , on w chalatie , huj marzowoj on w tomatie
I c niewo kondoma nie snimaj