Wszystko Jest Okej

Stare Dobre Małżęństwo

 

 

(kapodaster na I progu)


Niebo jest niebieskie                         D

I na swoim miejscu.                          D

Ziemia nosi mnie                              G

jeszcze łaskawie.                             A D

Apetyt mam jak bydlę                       D

i mam ochotę                                  D

na wszystkie kobiety świata.              G  A  D

Uwierzyłem, że wiersze                     G  A

(także moje)                                   D

są ludziom niezbędne do życia.           G  A  D

Mam dwieście złotych                       G  A

i pewną nadzieję                               D

na kilka takich samych banknotów.    G  A  D


Święty Augustyn                      D

umacnia w przekonaniu,             D

że śmierć                                G

nie jest dobra,                          A

ani zła.                                    D

W ślad zresztą za                      D

Górnickim,                                D

Czechowicz im wtóruje :             D

"Nie ma czego się bać",              G  A  D

Wiosna nie może sie urodzić,       G  A  D

ale to nic                                 G

przyjdzie czas                           A  DWszedłem w siebie              G  A

w sensie ewangelicznym      A  D

I pogodziłem                      G

z Bogiem                           A

ludźmi, z samym sobą.         D


I z wszystkim co mnie otacza                  D

i co ja otaczam                                     D

Polubiłem recenzentów wydawnictw          G  A  D

i redaktorów pism literackich                    D

co nie zawsze było możliwe.                    G  A  D

Pisarstwo w tym poezja                          G  A  D

do niczego nie upoważnia                       GAD

i powinno być ukojeniem,                        GAD

pocieszeniem                                        D

Jak religia.                                           GADSDM ŚPIEWNIK