Mrok na schodach, pustka w domu

Stare Dobre Małżeństwo

 


Mrok na schodach. Pustka w domu

C F9 C G

Nie pomoże nikt nikomu.

e a e F

Ślady twoje śnieg zaprószył,

C G

Żal się w śniegu zawieruszył.

a F / C G CTrzeba teraz w śnieg uwierzyć


I tym śniegiem się ośnieżyć -


I ocienić się tym cieniem


I pomilczeć tym milczeniem.

SDM ŚPIEWNIK